Symposium F.L. Rutgers

16-03-2017

10.00 uur

PThU-zaal, eerste verdieping, hoofdgebouw, Vrije Universiteit

"Nooit meer eene nieuwe hiërarchie". Symposium F.L. Rutgers

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Congres / Symposium

Graag nodigen het Centrum voor Religie en Recht en het Historisch Documentatiecentrum, in samenwerking met het ADC en de Theologische Universiteit Kampen, u uit voor een symposium over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk.

Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de honderdste sterfdag van de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de Vrije Universiteit, F.L. Rutgers (26 november 1836-19 maart 1917).

Het wordt belegd op donderdag 16 maart 2017 vanaf 10.00 uur in de PThU-zaal op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Lees hier de volledige uitnodiging.