Lopend onderzoek

Onderzoeksproject Geschiedenis Christelijk-Sociale Beweging
Volg deze link

Geschiedenis evangelisch-reformatorische beweging
Remco van Mulligen
Sinds 2008 werkt Remco van Mulligen aan een promotieonderzoek naar de orthodox-protestantse reactie op de progressieve jaren zestig. Hij wordt begeleid door de hoogleraren G. Harinck en H.C. Stoffels. Centraal in zijn onderzoek staan enkele in die tijd gevormde organisaties waarin reformatorische en evangelische christenen samenwerkten, zoals de Evangelische Omroep en de Reformatorische Politieke Federatie. Het promotieonderzoek van Remco van Mulligen kwam tot stand dankzij subsidie van een diverse groep media- en onderwijsinstellingen: de Evangelische Omroep, het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad, Driestar educatief, de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970. Monumenten met toekomst
Herman Wesselink
Sinds 2012 verricht Herman Wesselink promotieonderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse kerkbouw in de periode 1800-1970. Hij wordt begeleid door de VU-hoogleraren George Harinck en Koos Bosma. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Stichting Kerkenland. Dit onderzoek heeft twee poten. Enerzijds wordt een geschiedenis geschreven van de bloei van de Nederlandse kerkbouw in genoemde periode, waarin de kerkbouw ligt ingebed in stedenbouwkundige, wetgevende, religieuze en cultuurhistorische ontwikkelingen. Anderzijds wordt een database gebouwd en ingevuld met uiterlijke kenmerken van de duizenden gebouwen die in deze periode zijn gebouwd. Gezamenlijk leveren deze twee poten van het onderzoek een bijdrage aan de discussie over het Nederlandse culturele erfgoed in de paradoxale situatie dat zowel de leegstand van kerken als de waardering voor deze vaak beeldbepalende gebouwen toeneemt. De database is een instrument, bruikbaar voor een brede groep, van wetenschappers, via beleidsmakers tot vastgoedhandelaren, om de waarde van individuele gebouwen te bepalen en op zij cultuurhistorische merites te beoordelen.    

Geschiedenis Christelijk-Sociale Beweging
Paul Werkman en Rolf van der Woude
Sinds 2002 loopt het onderzoeksproject Geschiedenis van de Christelijk-Sociale Beweging (CSB). Het project werd mede mogelijk gemaakt door een belangrijke startsubsidie van de Stichting Alfa Omega. De doelstelling van het project is het verrichten, coördineren, stimuleren en actualiseren van onderzoek naar de sociale activiteiten, het denkproces en de opvattingen van protestanten en hun organisaties.