Hoogleraren Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit heeft in haar geschiedenis vele markante hoogleraren gekend. Haar oprichter Abraham Kuyper was er een van. Te denken valt ook aan bioloog Jan Lever, econoom Bob Goudzwaard of theoloog Harry Kuitert, die (ieder op hun eigen manier) bestaande denkbeelden ter discussie stelden. Oud-premier Jan Peter Balkenende is een recent voorbeeld van een bekende VU-hoogleraar.

De VU heeft een traditie bekende hoogleraren te vereeuwigen in een portret. Deze portretten zijn verzameld door het Exposorium, gedigitaliseerd en beschikbaar via een webexpositie van de universiteitsbibliotheek.

Bekijk de webexpositie 'Kopstukken van de VU'.

Lees verder: H. Bosma en A. Tervoort, Portrettengalerij. VU-wetenschappers op het doek (2010).