Nieuw Protestants Peil 2008-2009

Het geluidsarchief toegankelijk gemaakt voor internet

31-03-2020 | 16:37

Het leven in tijden van Corona heeft ook gevolgen voor het Historisch Documentatiecentrum (HDC) voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit. Medewerkers kunnen er niet komen en mensen die onze archieven willen raadplegen kunnen niet terecht.

Edoch, het HDC kan u wel iets van verdieping (zo u wilt: verstrooiing) bieden.

Lees hier verder!