Minor Protestantisme

Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

Algemene omschrijving
Het protestantisme heeft een grote betekenis gehad in de Nederlandse geschiedenis. Het had een belangrijke publieke functie van de Nederlandse republiek en had grote maatschappelijke invloed in de negentiende en twintigste-eeuwse natiestaat. Sinds de jaren zestig wordt deze publieke en maatschappelijke vormgeving van religie uitgedaagd door nieuwe geloofsvormen.
Deze geschiedenis staat centraal in een minor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het accent ligt op kennismaking met de belangrijke thema’s van de Nederlandse religiegeschiedenis, op discussiethema’s in dit onderzoeksveld en het opdoen van ervaring in bronnenonderzoek.

Eindtermen
De student heeft na het volgen van de minor een breed en actueel inzicht in de geschiedenis van het protestantisme. Twee modules (periode 1) bieden een stevig theoretisch en (kerk)historisch fundament. Twee modules (periode 2 en 3) behandelen deelterreinen van de vroegmoderne als de moderne periode, waarbij oefening in bronnen wordt geboden vanuit de rijke verzameling aan oude boekdrukken en archieven van de vu. Een slotmodule (periode 3) gaat in op de ingrijpende ontwikkelingen sinds de jaren zestig, qua impact vergelijkbaar met de betekenis van de zestiendeeeuwse Reformatiebeweging. Tijdens de minor treden regelmatig gastdocenten van binnen of buiten de vu op.

Doelgroep en ingangseisen
De minor is primair bedoeld voor derdejaars bachelorstudenten geschiedenis of theologie, aan de vu en andere universiteiten, maar staat open voor andere studenten. Deelnemers dienen 90 ects te hebben behaald. Aanbevolen voor (research)masters kerkgeschiedenis (Godgeleerdheid) en Geschiedenis na 1400 (Letteren).


Coördinatie en contact
Prof. dr. Mirjam van Veen | Godgeleerdheid (e) m.g.k.van.veen@vu.nl
Prof. dr. Fred van Lieburg | Letteren (e) f.a.van.lieburg@vu.nl

Klik hier voor het volledige programma