Lopend onderzoek

Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970. Monumenten met toekomst
Herman Wesselink
Sinds 2012 verricht Herman Wesselink promotieonderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse kerkbouw in de periode 1800-1970. Hij wordt begeleid door de VU-hoogleraren George Harinck en Koos Bosma. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Stichting Kerkenland. Dit onderzoek heeft twee poten. Enerzijds wordt een geschiedenis geschreven van de bloei van de Nederlandse kerkbouw in genoemde periode, waarin de kerkbouw ligt ingebed in stedenbouwkundige, wetgevende, religieuze en cultuurhistorische ontwikkelingen. Anderzijds wordt een database gebouwd en ingevuld met uiterlijke kenmerken van de duizenden gebouwen die in deze periode zijn gebouwd. Gezamenlijk leveren deze twee poten van het onderzoek een bijdrage aan de discussie over het Nederlandse culturele erfgoed in de paradoxale situatie dat zowel de leegstand van kerken als de waardering voor deze vaak beeldbepalende gebouwen toeneemt. De database is een instrument, bruikbaar voor een brede groep, van wetenschappers, via beleidsmakers tot vastgoedhandelaren, om de waarde van individuele gebouwen te bepalen en op zij cultuurhistorische merites te beoordelen.