Bavinck-lezingen

Sinds 2005 organiseert het Documentatiecentrum samen met het Nederlands Dagblad jaarlijks een reeks van vier Bavinck-lezingen. De lezingen behandelen steeds een thema dat betrekking heeft op de vraag naar de betekenis van het christendom voor de Nederlandse samenleving. De bijeenkomsten vinden plaats in Amersfoort.
De lezingen worden uitgegeven onder redactie van Koert van Bekkum en George Harinck.

Bavinck
De lezingen zijn vernoemd naar Herman Bavinck (1854-1921), een gereformeerd theoloog, die vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam werkte. Naast zijn wetenschappelijk werk zette hij zich actief in in de politiek en voor het christelijk onderwijs. Hij wijdde een groot deel van zijn leven aan de gereformeerde dogmatiek. In zijn denken en doen gaf Bavinck mede vorm aan het zogenaamde neo-calvinisme en zocht hij naar de brede maatschappelijke betekenis van zijn geloofsovertuiging voor zijn tijd. lees verder

De boeken zijn te bestellen via het Nederlands Dagblad en verkrijgbaar in de boekhandel

Overzicht van de afgelopen Bavinck-lezingen:

2010:Christelijke charitas in de moderne verzorgingsstaat

 • Wouter Beekers: 'Van charitas naar zekerheid'
 • Arjan Vliegenthart: 'Een nieuwe pacificatie'
 • Edward de Kam: 'Geïnspireerd welzijnswerk, een praktijkverhaal'
 • Govert Buijs: Opnieuw proeven van bronwoorden - christelijke charitas op weg in de eenentwintigste eeuw'  

 2009: Botsen over het begin

 • Ab Flipse: 'Beeld scheppingsgeloof uit verleden klopt niet'
 • Evert van der Heide: 'Is creationisme nog steeds goed alternatief?'
 • Ard Louis: 'Belijdend christen kiest evolutie'
 • Willem Ouweneel: 'Van creationist tot kosmologisch agnost'

2007: Kerkelijk Nederland van de kaart

 • Bas Plaisier, ‘Mag de kerk blijven?’
 • Henk Bakker, ‘Allemaal evangelicaal?’
 • Peter Bergwerff, ‘Het einde van de Afscheiding’
 • Antoine Bodar, ‘Twee geloven op een kussen’
 • Uitgegeven als: Koert van Bekkum en George Harinck (red.),  Kerkelijk Nederland van de kaart (2007), 72 pagina's, ISBN 978 90 72801 13 5

2006: Worsteling om de Nederlandse identiteit

 • Joris van Eijnatten, ‘Het failliet van de nationale identiteit’
 • Ad de Bruijne, ‘Christelijke identi­teit en het Nederland van nu’
 • Gerard de Korte, ‘Christendom en Nederland in historisch perspectief’
 • Willem Balke,  ‘Apostolaat en herkerstening in het naoorlogse Ne­derland’
 • Uitgegeven als: Koert van Bekkum en George Harinck (red.), Worsteling om de Nederlandse identiteit (2007), 56 pagina's, ISBN 978 90 72801 14 2

2005: Religie en democratie

 • Jan Willem Sap, ‘Protestantisme en democratie’
 • George Harinck, ‘De uitdaging van de islam’
 • Kars Ve­ling, ‘De Verzuiling is voorbij, de vrijheid van onderwijs hopelijk niet’
 • Cees van der Staay, ‘Theocratie en democratie’
 • Uitgegeven als: Koert van Bekkum en George Harinck (red.), Religie en Democratie (2006), 68 pagina's, ISBN 90 72801 10 5


2005: 125 jaar Vrije Universiteit

 • James Kennedy, ‘De toekomst van het christelijk hoger onderwijs’
 • Arie van Deursen, ‘Christelijke wetenschap’
 • Bram van de Beek , ‘Theologie in een plurale samenleving’
 • Jan Hoogland, ‘Reformatorische wijsbeheerte in het gedrang’
 • Uitgegeven als: Koert van Bekkum en George Harinck (red.), 125 jaar Vrije Universiteit (2006), 72 pagina's, ISBN 90 72801 11 3