Cahier 910Tussen 1997 en 2009 zijn tien delen van het Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging verschenen, een gemeenschappelijke uitgave van Uitgeverij Aksant (Amsterdam) en het CNV (Utrecht). Het Cahier is gewijd aan de geschiedenis van het christelijk middenveld, vooral aan die van de organisaties van protestantse en katholieke agrariërs, middenstanders, werkgevers en werknemers.   

De kernredactie bestond uit: prof.dr. G.J. Schutte (vz), prof. dr. J.J. van Dijk (secr.), drs. A. Bornebroek, drs. P. Hazenbosch, dr. P.E. Werkman en dr. R.E. van der Woude.

Verschenen (klik hier voor de inhoudsopgave van de cahiers 1 t/m 10)

  • Een eeuw medezeggenschap (1, 1997) 
  • Voorlopers en dwarsligger (2, 1998) 
  • 90 jaar CNV: mensen en uitgangspunten (3, 2001) 
  • Belangenpolitiek (4, 2002) 
  • Crisis, what crisis? (5, 2004) 
  • Niet voor het gewin. Not-for-profit ondernemingen van de christelijke-sociale beweging in Nederland.  (6, 2005) 
  • Geïnspireerde organisaties. Verzuiling en ontzuiling van de Christelijk Sociale Beweging (7, 2007) 
  • Grenzeloos christelijk-sociaal (8, 2009)
  • CNV 100 jaar een vakbond met idealen (9/10, dubbelnummer, 2009)