Publicatiereeksen

Het Documentatiecentrum is betrokken bij de uitgave van verschillende reeksen die betrekking hebben op de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800.

  • Passage Reeks ( wetenschappelijke monografieën)
  • Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800
  • Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800
  • Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland
  • Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (1997-2009)
  • Ter lezing (publicatie van voordrachten op HDC symposia)
  • Bavinck-lezingen (publicaties van de voordrachten van de gelijknamige lezingenserie)