Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800.

(Redactieraad (Kernredactie: prof. dr. G. Harinck, dr. G.J. van Klinken, dr. P.W. van Trigt) dr. T.R. Barnard, drs. E.P. Boon, dr. D.J. Bos, dr. C.M. van Driel, dr. J. Exalto, dr. T.E.M. Krijger, dr. F. Pitstra en dr. Th.J.S. van Staalduine), Uitgeverij Meinema in Zoetermeer


Jaarboek_27

Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800. 

Onder redactie van David Bos en John Exalto. Jaargang 27, 2019

De seksuele revoluties van de late negentiende en de twintigste eeuw zijn niet voorbijgegaan aan Nederlandse protestanten. Veel wat eerder uit den boze heette, werd ook voor hen oorbaar of althans bespreekbaar. Vandaag de dag geldt seksualiteit – met name homoseksualiteit – als een identiteits-bepalend onderwerp, waarover ze hartstochtelijk van mening verschillen. Historisch onderzoek op dit terrein is echter betrekkelijk schaars.
Deze bundel beschrijft en analyseert hoe ‘het geslachtsleven’ van betekenis is geweest voor pogingen van Nederlandse protestanten om gestalte te geven aan hun geloof. Daarbij gaat het onder meer over prostitutiebestrijding en preventie van masturbatie, over seksuele opvoeding en karaktervorming, over kerkelijke regels inzake het huwelijk en de herkomst van ‘de trouwbijbel’, over homoseksualiteit als schrikbeeld in vroeg twintigste-eeuwse politieke debatten en als terugkerend – maar veranderlijk – thema in het Reformatorisch Dagblad, over de opkomst van ‘de ex-homo’ en over de manier waarop P.J. Meertens – vereeuwigd door J.J. Voskuil in Het Bureau – mystiek aan erotiek paarde, en feit aan fictie, maar de daad bij het woord voegde.

Met bijdragen van: Matthijs Appelman, David Bos, Jacques Dane, John Exalto, Ruard Ganzevoort, Dieke Heijboer-Paul, August den Hollander, Klaas-Willem de Jong, Jolanda van der Lee en Theo van der Meer

Register op auteurs, 1987-2019

 

Contact
Secretaris redactie, Paul van Trigt