Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society

Welke betekenis heeft religie voor de opbouw en inrichting van de 'civil society', de plaats waar mensen werken aan een ‘goede’ samenleving? Die vraag is vandaag de dag – een tijd waarin zowel religie als civil society snel van gezicht veranderen – van groot belang en staat centraal in de bijeenkomsten van het Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Cociety.

Het netwerk Religie en Civil Society is opgericht in 2009 als een een interuniversitair en interdisciplinair platform voor kennisuitwisseling over de rol van religie in de samenleving. Inmiddels hebben reeds honderd onderzoekers van vijftien hogescholen en universiteiten in Nederland, België en Duitsland zich bij het netwerk aangesloten.

Introductiebrochure van het netwerk (PDF)

Bijeenkomsten
 

Juni 2012 - De improvisatiemaatschappij. Over de hedendaagse civil society en de nieuwe rol van religie

Januari 2012 - Markt en Moraal. Over de invloed van sociale-morele contexten op commercialiteit

Juni 2011 - Civil Society & Transcendence. Over de (on)misbaarheid van religie in het maatschappelijk leven (English

Januari 2011
- ‘Bonding’ of ‘Bridging’? Migranten, religieuze identiteit en civil society

Juni 2010 -  Publieke zorgverlening en religie: de legitimiteit van de levensbeschouwing 
[Lezing: Theo de Wit, 'De legitimiteit van levensbeschouwelijk geïnspireerde geestelijke zorg ter discussie'.]

Januari 2010 -  Antagonistische medestanders, over kerk en civil society 

Juni 2009 - Startbijeenkomst  

Organisatie:
Het netwerk Religie en Civil Society is bedoeld als een interuniversitair netwerk. Het netwerk wordt gefaciliteerd vanuit de Vrije Universiteit en georganiseerd door het Historisch Documentatiecentrum (dr. R.E. (Rolf) van der Woude), de leerstoel politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit Wijsbegeerte (prof.dr. Govert Buijs), de master Besturen Maatschappelijke Organisaties aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (dr. Ronald van Steden).


Contact
r.e.vander.woude@vu.nl  / +31(0)20-59 88767 / +31(0)20-5985270