Over het HDC Centre for Religious History

Het HDC Centre for Religious History is onderdeel van de leerstoelgroep Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het HDC richt zich op onderzoek, onderwijs en valorisatie van de geschiedenis van religie in het algemeen en van religie in Nederland in het bijzonder. Het HDC werkt nauw samen met de Universiteitsbibliotheek (UBVU), met name vanwege de Collectie HDC/Protestants Erfgoed.

groepsfoto_hdc

Personeel van het Historisch Documentatiecentrum (FGW) en van de bibliotheek van de VU (UB) samen met de AIO’s en de vrijwilligers (VrW) op de foto (de foto werd op 15 januari 2019 gemaakt).

Achterste rij, vlnr: Jasper Verhoogt (VrW), Hans Seijlhouwer (UB), Christoph van den Belt (AIO); middelste rij, vlnr: Dagmare Houniet (UB), Wim Wagteveld (VrW), Koos-jan de Jager (AIO), Gezien Ridderbos (VrW), Peter Sluiter (VrW), voorste rij vlnr: Wim Berkelaar (FGW), Bert Kraan (VrW), Bart Wallet (FGW) en Hugo van Kinschot (UB).

Op de foto ontbreken Maarten Aalders (VrW), Piet Moleveld (VrW), Iet Kiel-Hartog (VrW), Johan Snel (AIO) en ook de fotograaf: Joost van Ommen (VrW).

 

Het HDC kent verschillende taken en activiteiten:

Onderzoek
Bij het HDC Centre for Religious History zijn tal van onderzoekers binnen en buiten de VU aangesloten als Senior Fellow, Junior Fellow, Associate Fellow of Visiting Fellow. Naast een maandelijks seminar organiseert het HDC symposia en studiedagen, veelal in samenwerking met andere, al dan niet universitaire instellingen op het gebied van religiegeschiedenis.

Onderwijs
Het HDC Centre for Religious History is actief betrokken bij het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Geschiedenis/History en de research master Humanities (FGW). Het HDC coördineert de Engelstalige bachelortrack History and Religious Studies. Studenten kunnen bij het HDC stagelopen en zo kennismaken met archieven en archiefbeheer.

Publieksactiviteiten
Het HDC Centre for Religious History organiseert en participeert in verscheidene activiteiten voor een breed publiek. Met hun expertise over allerlei aspecten van de geschiedenis van religie in Nederland en daarbuiten zijn HDC-medewerkers regelmatig aanwezig in de algemene en sociale media.

Archieven
Het HDC Centre for Religious History is nauw betrokken bij het beheer van de Collectie HDC/Protestants Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek. Het adviseert over werving en ontsluiting, stimuleert onderzoek en publicaties en organiseert activiteiten over de instellingen en personen die centraal staan in de aanwezige verzamelingen.

Databestanden
Op deze website presenteert het HDC Centre for Religious History verscheidene toegangen en databestanden, zoals de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP) en de Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland (IKGN).

De Willem Hovy penning
In 2011 heeft het HDC de Willem Hovy Penning ingesteld. Deze penning wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het HDC. Willem Hovy ( 1840-1915), christelijk sociaal ondernemer, medestichter en financier van de Vrije Universiteit is als bierbrouwer rijk geworden. Hij was daarnaast jarenlang actief in het maatschappelijk leven in Amsterdam. Vanwege zijn vele onbezoldigde nevenfuncties koos het HDC voor de figuur van Willem Hovy om in hem vrijwilligers te eren. Lees de brochure
De penning is sinds 2011 uitgereikt aan drs. R. Huizenga, drs. P.C. Moleveld en D. Smits, prof. dr. D.Th Kuiper en mw. drs. I. Kiel-Hartog.