Gelieerde stichtingen

In 1986 is de Stichting ter ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum opgericht. Uit de donaties en bijdragen die de Stichting ontvangt worden projecten en activiteiten gefinancierd (publikaties, symposia, restauraties van historische voorwerpen etc.) die niet uit het gewone universitaire budget bekostigd kunnen worden.De donateurs worden op de hoogte gehouden van en betrokken bij activiteiten van het HDC.

Verder zijn de volgende stichtingen zijn aan het Centrum gelieerd: